Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

A trip to Kraków. The weather was cold but we felt warm deep inside. Wycieczka do Krakowa. Było zimno, lecz radośnie!