Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Travelling around the world - poznajemy nazwy państw i narodowości.