Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Today we planted our own spring onions, chive, cress etc. spring is here!Na dzisiejszych zajęciach posadziliśmy i posialiśmy w naszej kladie rośliny. Teraz będziemy się nimi opiekować i obserwować ich rozwój.