Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

A three days trip to Istebna. Wycieczka trzydniowa do Istebnej.