Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

There isn't an elephant in the kitchen- English is fun! W kuchni nie ma słonia- angielski jest super!