Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

There are sooo many ways we can learn! Today we learned about animals. Jest tyle ciekawych sposobów sposobów nauki! Dziś uczyliśmy się o zwierzętach.