Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

There are no boundaries. We don’t have to carry school bags, books or notebooks. iPads will do! Nie ogranicza nas plecak, książka czy zeszyt. Wystarczy ipad i w tych cudownych okolicznościach przyrody utrwalamy mowę zależną podczas lekcji języka angielsk