Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Talking about books is fun! Using Story Cubes and blocks make it a memorable experience! Uczniowie klasy czwartej budują osadę średniowieczną, a potem piszą opowiadania z użyciem kości opowieści (Story Cubes). Lubimy omawiać lektury!