Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Szlakiem Historii: Westerplatte Południa- Węgierska Górka. A trip to Węgierska Górka