Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Students made presentations about different school items and reviewed their spelling using different applications. Das ist meine Schultasche! Nasi uczniowie przygotowali prezentacje o swoich przyborach szkolnych