Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Spring is here although the weather is a bit fickle. our pupils made movies about it. W marcu jak w garncu! Tworzymy filmy o wiośnie.