Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Something our pupils always look forward to. Thursday, swimming time. Przyjemność, na która czekamy cały tydzień. Czwartek, basenu czas.