Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Shapes made of salt. After three weeks water vaporized and salt created beautiful things. Solne kryształy. Po trzech tygodniach woda wyparowała, a sól wytrąciła się tworząc przeróżne kształt