Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Seeing things makes learning easier. A history class in a museum. Żywa lekcja historii w muzeum, ponieważ widząc uczymy się lepiej.