Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Reviewing vocabulary in German in a nice and funny way. Bunte Tierwelt - utrwalamy słownictwo i dobrze się bawimy