Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Reviewing grammar and talking about the past in an English class. Utrwalamy czas przeszły podczas lekcji języka angielskiego.