Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Reviewing addition from 1-100. Ćwiczymy dodawanie w zakresie 100.