Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Replying to new letters from our Turkish penfrineds. Odpowiadamy na kolejne listy od przyjaciół z Turcji.