Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Practicing different kinds of speeches with Dixit cards! Ćwiczymy typy wypowiedzeń z kartami Dixit!