Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Peer teaching- 4th graders teaching grade 1 animals around us! Lekcja koleżeńska w klasie 1 - Uczennice klasy 4 prowadzą zajęcia pt. „ Zwierzęta wokół nas”