Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Ordinal numbers, dates and months- learning them can be easy and fun! Liczebniki porządkowe, daty i miesiące. Ich nauka może być łatwa i przyjemna!