Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Naming body parts. Nazywamy części ciała