Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Najlepsza szkoła w Bielsku-Białej

I MIEJSCE
W BIELSKU- BIAŁEJ

Ranking szkół podstawowych
w Bielsku-Białej


Szanowni Państwo, z wielką dumą informujemy, iż Anglojęzyczna Szkoła
Podstawowa Europejczyk otrzymała tytuł najlepszej szkoła podstawowej
w Bielsku- Białej. Wielkie gratulacje dla naszych Uczniów oraz Kadry
Pedagogicznej. Brawo!
Ranking, jak co roku, organizowany jest przez portal edukacyjny
WaszaEdukacja.pl. Jest on efektem analizy danych pochodzących
z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki (wyniki egzaminu ósmoklasisty,
osiągnięcia Uczniów w olimpiadach przedmiotowych, konkursach itp.).
Jak informuje portal, ranking pozwala na uzyskanie pełniejszego obrazu
jakości kształcenia w poszczególnych placówkach.

Szczegóły:
https://waszaedukacja.pl/ranking/bielsko-biala/szkoly-podstawowe