Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

My typical day. Class 6 have made diaries about their chores in a Spanish lesson. Mój dzień - uczniowie klasy 6 na jezyku hiszpańskim tworzą swój dziennik. Mi día - los alumnos de la clase 6 en Español crean su diario.