Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

"In my house I have got..." Pupils draw their pets or pets they would like to have in MemoPad app-" A ja w domu mam..." Dzieci przy wykorzystaniu aplikacji Memopad rysują swoje domowe zwierzątko, bądź takie, które chcieliby mieć!