Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

My emotions! 1st graders playing with emotions during their Spanish lesson. Mis emociones ! - bawimy się emocjami na lekcjach hiszpańskiego