Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Museum of fire in Żory. We learned a lot and made some experiments ourselves. Muzeum Ognia w Żorach. Wiele się nauczyliśmy i wykonywaliśmy ciekawe eksperymenty!