Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Metoda sześciu kapeluszy - Edwarda De Bono - nasze twórcze podejście do rozwiązywania problemów.