Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Measuring the force of gravity. Siła ciężkości - badamy, jak dużą siłą jest jeden niuton oraz zależność wartości ciężaru ciała od masy tego ciała.