Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Matematyka na czas......bułka z masłem! Aplikacja QuickMath pomaga utrwalić tabliczkę mnożenia. Doing Maths on time...that's a piece of cake. QuickMath app helps us learn multiplication table!