Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Making Gazpacho during a Spanish class. Robimy Gazpacho na lekcji hiszpańskiego.