Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

A magic chair- classes boosting creativity.Magiczne krzesło- lekcja pobudzająca wyobraźnię.