Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Little Traveller's Club visited Iraq. Pupils travelled across the country and learned the Arabic alphabet. Klub Młodego Podróżnika odwiedził dzis Irak. Uczniowie podróżowali po tym kraju oraz uczyli sie alfabetu arabskiego