Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Little Traveler’s Club visited Nepal and climbed up Mount Everest today. Klub Młodego Podróżnika odwiedził dziś Nepal i wspinał się na Mount Everest