Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Little Discoverers checked if and how plants drink water and got beautifully colored flowers. Młodzi odkrywcy sprawdzali jak i czy rośliny piją wodę, przy okazji otrzymując pięknie zabarwione kwiaty.