Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Letters to pupils from a primary school in Łódź written and sent. We can’t wait for their reply. Pisaliśmy i wysyłaliśmy listy do Uczniów ze szkoły podstawowej w Łodzi. Już nie możemy się doczekać ich odpowiedzi