Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

This lesson was conducted by our special guest and based on our teacher's book. Tą lekcję języka polskiego przeprowadził nasz gość specjalny. Temat lekcji: Bielskie profesje. Dziękujemy bardzo pani Darii Fojcik-Rduch za świetną lekcję!