Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Learning English grammar can be fun. This time iPads made it easier for us to learn bout passive voice. Nauka gramatyki angielskiej może być przyjemnością. Tym razem iPady ułatwiły nam naukę strony biernej