Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

The Kindergarten Class took part in dental workshops and enjoyed them a lot. Warsztaty stomatologiczne, w których udział wzięła zerówka