Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

The Kindergarten Class already knows how important it is to help people. A first aid workshop they participated in. Zerówka już wie, jak ważne jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Wszystko dzięki warsztatom z pierwszej pomocy.