Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

In the IT class we turned into journalists and interviewed dach other! Podczas zajęć komputerowych zamieniliśmy się w dziennikarzy i przeprowadziliśmy wiele ciekawych wywiadów.