Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

I can smell with my nose and taste with my mouth- learning senses and body parts in English. Części ciała i zmysły- temat lekcji języka angielskiego