Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Hot potato review before our English test. Powtórka przed sprawdzianem z języka angielskiego z użyciem gry „Gorący ziemniak”