Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Have you got any brothers or sisters? Family members in an English class. Czy masz brata lub siostrę? Uczymy się o rodzinie na języku angielskim