Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Grade 5 made friends with Anne, main character of the book “Anne of Green Gables”. They designed her room, her perfect dress and even invited her to Bielsko-Biała! Uczennice klasy piątej zaprzyjaźniły się z Anią Shirley!