Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Grade 5 and their notes concerning conditionals. Notatki graficzne uczennic klasy 5 na temat trybów warunkowych.