Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Grade 4 in the Museum of Minerals. Klasa 4 w muzeum minerałów.