Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Grade 3 programming with Minecraft. Klasa 3 programuje z Minecraft.