Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Grade 3 learning to code in their IT lesson. Klasa 3 programuje podczas lekcji informatyki.