Przedszkole
Żłobek
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

Grade 1 and their first augmented reality projects in an English class. Klasa 1 oraz ich pierwsze kroki z rozszerzoną rzeczywistością na języku angielskim.